İlaçlama Yöntemleri

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon İlaçlama

Ülkelerin refah,sağlık ve gelişmişliğinin göstergeleri ifade edildiğinde , en önemlilerinden biri olarak viral ve bakteriyel bulaşıcı hastalıkların durumları ve görülme sıklıkları sayılmakta ve ifade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler,  bu hastalıkların yok olması için her türlü desteği sağlamakta ve bizzat çalışmaktadır.

Dezenfeksiyon Önemi Nedir?

Yapılan araştırmalarda insanların yoğun ve kalabalık olarak yaşadığı yerlerden farklı zamanlarda alınan örneklerde 40 çeşit bakteri,43 çeşit virus ve 20 çeşit mantar izole(tespit) edilmiştir. Böyle ortamlarda  bulaşma riski olan bazı hastalık ve etkenleri aşağıda sıralanmıştır :Domuz giribi,Kuş gribi,Frengi,Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri , Grip, Hepatit, Kızamık, Kolera, Menenjit, Psittakoz, Sıtma, Suçiçeği, Tetanos, Tularemi, Tüberküloz, Uyku hastalığı, Zatürre, Tifo, Tifüs.

Küreselleşen dünyada hergün yüzbinlerce insan dünyayanın bir yerinden başka bir yerine hava yolu, kara yolu veya deniz yolu ile transfer olmaktadır.Bu transfer esnasında insanlar  sürekli temas halindedir. Durum böyleyken herhangi bulaşıcı bir enfeksiyonun yayılması çok olağan hale gelmektedir. Küresel bulaşıcı salgınlardan korunmanın en önemli yolu aşıdır.İkinci sırada dezenfeksiyon işlemi gelmektedir.Aşı sadece aşı yapılanı koruyabilmektedir.Mikropla bulaşık  fiziksel mekanların (okul,hastane,otobüs,ev,işyeri,alet,ekipman,…) mikroplardan arındırılmasının tek yolu dezenfeksiyondur.

Özellikle Sonbahar ve Kış aylarında görülen solunum yolları enfeksiyonları ve üst solunum yolu hastalıkları salgınları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük işgücü ve verim kaybına neden olmakta, ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir.

Yazar Hakkında

Bio-Active İlaçlama

Yorum Ekle

Yorum yazmak için buraya tıklayın

Biz Sizi Arayalım